Základové desky

>
Reference

Provádíme zakládání staveb pro průmyslové objekty, rodinné domy, včetně dřevostaveb na klíč.Garantujeme minimální výškovou odchylku, maximální přesnost a kvalitu provedení s ohledem na vysoké požadavky zakládání dřevostaveb!

V rámci zakládání staveb zajistíme vytyčení a zaměření stavby autorizovaným geodetem, veškeré zemní práce (sejmutí ornice, výkopy, zásypy, odvoz zeminy a apod.), uzemnění objektu, rozvody inženýrských sítí, armování betonářské výztuže a betonáž základových konstrukcí, plošnou vodorovnou a svislou izolaci proti vodě a radonu.

Při realizaci spodních staveb dodáváme i navazující práce jako napojení stavby na inženýrské sítě, vsaky dešťových vod, zpevněné a dlážděné plochy, zbudování okapových chodníků a příjezdových cest, případně založení a vyzdění zdiva až po dodávku hrubé stavby.